Data publikacji: 18.07.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt.
„Wdrożenie technologii wytwarzania wielkogabarytowej, modułowej zabudowy targowo-wystawienniczej” (dalej: Projekt),
planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”,
ADSYSTEM Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności,
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie licencji pakietu graficznego – 3 szt.

Termin składania ofert: 26.07.2017 r. do godz. 10:00

Treść zapytania ofertowego (do pobrania)
Treść załączników do zapytania ofertowego (do pobrania)