Data publikacji: 18.07.2017 Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 10.07.2017 roku,
dotyczące opracowania projektu budowlanego, zamieszczone na stronie internetowej www.adsystem.pl
zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert. Dnia 18.07.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma
POLYDOME Kajetan Sadowski Architektura & Design.

Data publikacji: 01.08.2017 Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 18.07.2017 roku,
dotyczące nabycia licencji pakietu graficznego -3 szt., zamieszczone na stronie internetowej www.adsystem.pl
zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert. Dnia 01.08.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma
MARIVA Magdalena Piotrowska.